Καίνουργια Εφαρμογή Android

Γεια σας,

Σήμερα θα σας αποκαλύψω μια καινούργια εφαρμογή Android.

Η εφαρμογή αυτή θα χρησιμοποιείται κυρίως για πληροφοριακούς λόγους.

Η εφαρμογή που θα ξεκηνίσει θα έχει για περιεχόμενο τις χώρες τις Ευρώπης

και πιο μετά παγκοσμίως.

Θα μπορείτε να πηγαίνετε σε μια οποιαδήποτε χώρα τις Ευρώπης και των άλλων ηπείρων.

όταν θα πατάτα σε μια χώρα: για παράδειγμα την Ελλάδα θα σας εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τoν

τρόπο ζωής των ελλήνων και γενικότερα πληροφορίες για την Ελλάδα.

Και βέβαια θα γίνει και για τους υπολογιστές αυτή η εφαρμογή.

Το link θα σας το δώσω όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα για τους υπολογιστές.